Search
  • Monica Wickstrøm

1 Hva foregår egentlig.?

Min første blogg fikk overveldende mye respons, i alle retninger, det er kjempegøy men det krever litt mer fra meg til dere. Jeg fikk også forespørsel om oversettelse til engelsk. I og med så mange leser bloggen min har jeg den flinkeste jeg kjenner på faget atferd på hund og pedagog Hilde Ulvatne Marthinsen til å hjelpe meg til å få bloggteksten oversatt til engelsk, rett tematikk og "riktig" norsk. Jeg som filosof er flink til å utrykke meg, men ikke alltid like god på den korrekte.


Håper du liker den nye bloggen min og mitt tankesett. Min intensjon med denne bloggen er å bidra til økt kunnskap og motivasjon. Jeg skriver fra et litt annet perspektiv enn andre, da jeg ønsker å en høyere "glad- faktor» hos deg.

Min blogg er skrevet utfra egen erfaring og funn fra nyere forskning innen etologi og trening av hund. Gjennom å følge bloggen min, kan du lære deg flere verktøy som kan være til hjelp for å forstå hva som foregår i hundens hode!

Hvem trenger egentlig mental trening? Min påstand er at det trenger vi alle. Mental trening handler om å bli mer bevisst egne følelser, egne handlinger og egne utfordringer. Vi har alle ting i livet som synes å være vanskelig. Noen synes det er skummelt å gå konkurranse, eller det å ha et foredrag. Andre synes det er vanskelig å rekke opp hånda og si noe på et møte. Redselen for å dumme seg ut er sterk for oss.

Mental trening gir deg verktøy, slik at ting som før føltes vanskelig føles enklere! Mental trening handler altså om å endre egen atferd, slik at vi lettere kan sørge for at hunden viser rett atferd. Hvordan kan vi klare å endre hunden hvis vi ikke er bevisst vår egen atferd? Gjennom mental trening kan du selv bidra til at du raskere når dine mål.


Tenk deg om neste gang du sier «Jeg er ikke god nok». Det er like mye makt i de ordene som om du sier «Jeg er god nok». Hunden din merker forskjellen i hvordan du tenker. Tankene dine vil avgjøre hvordan du handler, og dette vil igjen skape en reaksjon hos hunden. Er du redd for at hunden skal gjøre noe du ikke liker, ja da ber du nærmest hunden om å gjøre det. For eksempel utagering eller å feile i en konkurranse. DU bestemmer hvilken tanke som skal styre deg og hunden din!


Jeg som instruktør kan se på hunden når hundeføreren har en tanke som ikke samsvarer med det de utfører. Så følsomt er samspillet mellom hund og fører. Jeg har jobbet med mange mennesker som har ønsket å endre sine tankemønster. Mental trening har gitt magiske resultater for dem.

Mental trening er noe av det vanskeligste vi begynner med, fordi det ikke kan observeres som definerte atferder. Det er en jobb på som skal gjøres i hodet ditt, og bare du kan observere og føle det der inne. Jeg vil komme med råd og tips om hvordan du kan gjøre dette i bloggen fremover.

Målet med mentaltrening er å kontrollere det jeg kaller «Her og nå tilstand». Gode tanker og følelser skaper høy energi, og dette kaller jeg høy frekvens. Motsatt er negative tanker og følelser som sinne og irritasjon, som skaper lav energi, og som jeg kaller lav frekvens. Har du noen gang kranglet med noen? Da utveksler dere følelser med lav frekvens. Har du på den andre siden opplevd å være forelsket? Da utveksler dere følelser med høy frekvens. Er du godt trent, kan du hjelpe en person med lav frekvens til å endre seg.

Forskningen sier at vi mennesker er bevisste vår "her og nå tilstand" i ca 5 – 20% av tiden. Hunden er derimot faktisk 100% "her og nå". Det er forklaringen på hvorfor hunden alltid er i forkant av oss, og "leser tankene» våre. De kjenner på energien vår før vi oppdager det selv. I «her og nå tilstand» er det enklere å lese hundens atferd. Det kalles å være i observasjonsmodus, her blir vi kreative og løsningsorienterte.


Det fysiske svaret på våre forskjeller ligger i hjernen vår. Hunden har ikke evnen til å tenke i fortid og fremtid slik som hos oss. De har et helt annet følelsesspekter. Hunden ligger ikke og tenker på hva den skal ha til middag, eller grubler over det den skal gjøre i morgen. Hunden tenker seg ikke om når den følger sitt instinkt og løper etter en katt. Det er faktisk fysisk umulig for en hund å tenke over slikt.

Hundene påvirkes og tar inn våre lavfrekvente følelser, her kommer ofte frustrasjoner, adferd og manglende fokus. Tenk på når du har sterke konkurransenerver. Da kjenner hunden det uten å vite hva den skal gjøre med det, og det mentale bildet for, og dermed følelsene til, hunden blir helt annerledes enn på trening. Det kan oppstå feil og manglende fokus. Mental trening hever vårt frekvensnivå opp mot hundens nivå, og kan kompensere for dette!


En tysk forskergruppe har nylig forsket på akkurat dette med følsomhet. Forskningen viste at hunden kan skille ut en magnet fra andre metallbiter. Overraskende ble resultatet at hunden skilte ut magneten ved å kjenne og føle seg fram. Altså ikke via lukt eller andre sanser.

Hunden kjente det, følte energien.

Jeg har erfart dette mange ganger som instruktør, og bruker det bevisst når jeg trener og konkurrerer med egen hund. Når jeg er i utlandet, som for eksempel i Russland, kan jeg låne en hund uten å kunne det lokale språket, og den vil likevel respondere på min tanke og energien i ordene jeg bruker.

En hund tror nødvendigvis ikke på dine ord, den kjenner på hva du egentlig mener. Tenk på viktigheten av hvordan du uttaler dine ord. Hvordan kommanderer du når du er stresset, kontra når du er rolig? For eksempel i konkurranse, eller i møtesituasjoner. Det kan fort bli feillæring hvis du ikke tenker deg om. Har du opplevd det noen gang?

Del gjerne, og kom gjerne med kommentarer eller spørsmål. Har du kanskje et ønske om tema?

// Monica

Rettskrevet/ rett pedagogikk:

Hilde Ulvatne Marthinsen.

Referanser i hovedsak :

Etolog fra Sverige som følger forskningen.

http://www.perjensen.se/etologi/podden---etologinytt.html

Hjerneforsker med boken "hjernen er stjernen".

https://no.wikipedia.org/wiki/Kaja_


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Instagram

 

 I’m happy to guide you through all of life’s challenges with the attention and care you and your dog deserve.